Karriär – jobba hos oss

Våra värderingar

Det som gör det möjligt att uppnå vår vision är vår tilltro till våra värderingar, kärnvärden. Ett företag är endast så bra som hur värderingarna fungerar i praktiken, i ledningsgrupp och bland personalen varje dag, i varje interaktion, både med kunder och kollegor. Våra kärnvärden är enkla:

Integritet och ärlighet

Vi strävar efter integritet, ärlighet och rak framåtanda och vi förväntar oss att vi agerar därefter.

Inspiration

Vi motiverar och stärker varandra till förbättrad prestation. Vi strävar efter att sätta tydliga mål och hjälpa kollegor att bygga sina styrkor och kompetens samt att utveckla nya kunskaper.

Respekt

Vi förväntar oss att varje medlem i Celestyal Cruises familjen respekterar sina kollegor och våra gäster och behandlar dem med omtanke, artighet och vänlighet

Belöningar

Vi belönar baserat på specifika och mätbara mål genom prestationsstyrning. Vi betalar marknadsmässiga löner för att attrahera och behålla den bästa kompetensen i branschen.

Samarbete

Vi förväntar oss att alla samarbetar både inom sin egen och med andra avdelningar

Förtroende

Vi baserar vårt förtroende på integritet, tillit och transparens i alla förhandlingar samtidigt som vi behåller konfidentialitet när det krävs.

 

Läs mer och ansök : Karriär ombord (sida på engelska)

Läs mer och ansök: Karriär iland (sida på engelska)